You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • Váš nákupný košík je prázdny!

Ochrana osob. údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Ladilav Szabó LAFLOWER, Ladislav Szabó, 94149 Bardoňovo 19, ICO: 33658412 (ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby::

 • meno a priezvisko
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

alternatívne:

 • firma

 • DIČ

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, firma, IČ, DIČ je nutné spracovať za účelom predaja tovaru. Tieto údaje budú správcema prevádzkovateľom spracované po dobu neurčitú.

Správca je vedený na Úrade pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00058267.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad  využitím nástrojov , ktoré Vám ponúkame vo Vašom zákazníckom účte alebo zaslaním emailu alebo zaslaním listu na  kontaktné údaje spoločnosti  . Osobné údaje dotknutých osôb sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje dotknutej osoby neodovzdáva predávajúci žiadnej ďalšej osobe s výnimkou externých prepravcov, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v rozsahu potrebnom na dodanie tovaru.

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.

 • Osobné údaje pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 1. Poskytovateľ webhostingu  WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko
 2. Dodávatelia webových systémov a aplikácií.
 3. Externých prepravcovi, ktorým sú osobné údaje odovzdávané v rozsahu potrebnom na dodanie tovaru.
 4. SmartSelling as IČO 29210372, sídlo Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno
 5. Účtovné vedúci účtovníctva pre Správca

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 1. vziať súhlas kedykoľvek späť,
 2. požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 3. požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 4. vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 5. požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 6. v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

K tomu  možno využiť nástroje , ktoré nájdete vo Vašom účte